Document Search

pdf  doc  ppt 
 
Search for shtypja atmosferike
3 papastërtia, 52% kanë thënë se shtypja e tij është shumë e ulët për shfrytëzim shtëpiak, 57% kanë thënë se uji ka shije të keqe,