Document Search

pdf  doc  ppt 
 
Search for matematika e klases 8
... turinio apimtis, kurias suskirstome pagal klases, t.y ... saugiai ir nuosekliai atlikti darbo operacijas vadovaujantis technologine kortele. 8–12 Matematika, ...8.kënaqësia e të ... me lidhjen e letërsisë me shkencat natyrore si matematika, ... duke u mbështetur në nivelin dhe ecurinë e klasës. e) ...Në arsimin e mesëm të lartë si lëndët më të rëndësishme shihen gjuha amtare, matematika, gjuhët e huaja. ... Kalimi i klasës varet nga rezultatet.