Document Search

pdf  doc  ppt 
 
Search for lidershipi
Natyra dhe rëndësia e udhëheqjes Burim kryesor i fuqisë së liderit është pushteti Përdorimi me efektivitet-motivon Besnik Krasniqi Nga përdorimi i pushtetitMaster Profesional (60 ECTS) Administrim Publik PËRSE UMB? > Universitet i ndërtuar sipas modelit anglo-sakson. > I vetmi universitet në Shqipëri që ofronMaster Profesional (60 ECTS) Lidership dhe Menaxhim i Burimeve Njerëzore PËRSE UMB? > Universitet i ndërtuar sipas modelit anglo-sakson. > I vetmi universitet në ...Tema te Propozuara per punim ne nivelin Master ne fushen e Zhvillimit Ekonomik -----Prof. Asoc. Dr. Besa SHAHINI 2 27. Kompanite e sigurimeve; probleme dhe sfida ne ...Etika në Shërbimin Publik për Mijëvjeçarin e Ri Përgatitur nga Richard A. Chapman Durham University Business School III