Document Search

pdf  doc  ppt 
 
Search for contoh surat rasmi kepada menteri
Page | 1 PANDUAN PENGURUSAN SURAT RASMI KERAJAAN 1. PENGENALAN Surat rasmi merupakan salah satu cara perhubungan yang penting di antara agensi …SURAT KEPADA POLIS POHON KAWALAN KESELAMATAN DAN TRAFIK Rujukan Tuan : Rujukan Kami Tarikh : Ketua Polis Daerah, Ibu Pejabat Polis Daerah,2 KANDUNGAN Seksyen Tajuk Seksyen Muka surat 1 Tujuan 4 2 Penggunaan 4 3 Latar Belakang GPIS 4 4 Objektif GPIS 5 5 Modul GPIS 5 6 Skop Maklumat Yang Perlu1 s/k.kew/pk/pp/1100/000000/10/31 jld. 32 sk.3 ( 2 ) kementerian kewangan malaysia surat pekeliling perbendaharaan bil. 5 tahun 2012 semua ketua setiausaha ...5 lain yang ingin menggunakannya hendaklah mendapatkan kebenaran bertulis dari Peguam Negara dan Peguam Cara Negara. 10. Antara contoh dokumen rasmi, maklumat rasmi ...Page | 7 5. MENGKANDUNGKAN SURAT RASMI Mengkandungkan surat rasmi bertujuan untuk memudahkan rujukan, kawalan dan sebagai bahan bukti. Tatacara mengkandungkan surath) Sekiranya Pekerja Sambilan Harian diarah menjalankan tugas rasmi di luar pejabat di dalam Negeri (Sabah), mereka layak menerima ElaunL4 Memastikan pegawai awam: i. melaksanakan tugas dengan cekap, beramanah dan bertanggungjawab; ii. meletakkan kepentingan awam lebih utama daripada …BBOORRAANNGG CCKKHHTT 11AA PEELLUUPPU USSAANN HHA ARRTTAA TTANNAAHH MMUULLAAII 11 JJANUAARRII 22001100 Tarikh akhir pengemukaan …- 3 - A7a TARIKH DILULUSKAN OLEH MENTERI Jika A7 = 1, isikan tarikh kelulusan Menteri dalam ruangan ini. A8 ALAMAT SURAT- MENYURAT Alamat yang …

2  3   Next