Document Search

pdf  doc  ppt 
 
Search for contoh surat rasmi kepada menteri
Page | 1 PANDUAN PENGURUSAN SURAT RASMI KERAJAAN 1. PENGENALAN Surat rasmi merupakan salah satu cara perhubungan yang penting di antara agensi …SURAT KEPADA POLIS POHON KAWALAN KESELAMATAN DAN TRAFIK Rujukan Tuan : Rujukan Kami Tarikh : Ketua Polis Daerah, Ibu Pejabat Polis Daerah,Kandungan surat rasmi Logo, nama dan alamat persatuan Nombor fail Tarikh Alamat penerima Pembuka surat Perkara (Tujuan surat ditulis)surat pekeliling am bilangan 1 tahun 2013 kerajaan malaysia penyeragaman format kepala surat bagi kementerian/jabatan/agensi persekutuan dikelilingkan kepada:2 KANDUNGAN Seksyen Tajuk Seksyen Muka surat 1 Tujuan 4 2 Penggunaan 4 3 Latar Belakang GPIS 4 4 Objektif GPIS 5 5 Modul GPIS 5 6 Skop Maklumat Yang Perlustandard operating prosedures (sop) urusan pertukaran menteri kewangan / timbalan menteri kewangan/ ketua setiausaha perbendaharaan malaysiaBentuk Surat ˝ ˝ ˝ ˙ Membuat Surat Rasmi • Kepala Surat - muka petama hendaklah ditaip di atas kertas yang mempunyai nama dan alamat jabatan6. PTTK dan SUA merupakan jawatan terbuka dalam senarai perjawatan di Pejabat Menteri. Keutamaan pengisian hendaklah dibuat di kalangan pegawaibendahara adalah secara warisan iaitu daripada ayah kepada anak ataupun abang kepada adik.Bendahara juga mempunyai gelaran-gelaran tertentu contoh SRI WAK …5 lain yang ingin menggunakannya hendaklah mendapatkan kebenaran bertulis dari Peguam Negara dan Peguam Cara Negara. 10. Antara contoh dokumen rasmi, maklumat rasmi ...

2  3   Next